Dierkenner.nl voor:

biologische dierproducten.

ideal-logo.jpg

       twitter-bird-blue-on-white.png

mail.jpg

 

logo_happy_dog_nl.jpg

Biofood banner 277x70.jpg

 

Voor bio & meer tuinartikelen

gaat u naar:

tuinkenner logo.jpg

www.tuinkenner.nl

Weersverwachting
Amsterdam
Meer weer in Amsterdam

Honden

happy_dog_banner_nl.gif

BIOFOOD-COLLAGE dk.jpg

zoe liggend.jpg

Happy Dog,  BioFood

Honden

De hond (Canis lupus familiaris) is een gedomesticeerde ondersoort van de wolf. De hond is een roofdier uit de familie van de hondachtigen (Canidae). De hond komt op alle continenten voor, meestal in gezelschap van de mens. Al sinds duizenden jaren wordt de hond gebruikt voor bewakingstaken, bij de jacht, als herdershond en als trekdier. Nog steeds heeft hij werk als politiehond of hulphond, maar de meeste honden worden tegenwoordig gehouden als gezelschapsdier.
Herschaalde kopie van ant.jpg
1.    Stop (overgang tussen hersenschedel en snuit)
2.    Snuit (of voorsnuit)
3.    Keel
4.    Schouder
5.    Elleboog
6.    Pols
7.    Kroep (of kruis)
8.    Dij
9.    Spronggewricht (of hak)
10.    Middenvoet
11.    Schoft (het hoogste punt van de schouder)
12.    Kniegewricht
13.    Voeten (of poten)
14.    Staart

 

Tandformule
 gebit van hond.gif
 
Tandformule van de hond
Het definitieve gebit van honden bestaat uit 42 tanden. In elke kaakhelft telt het 3 snijtanden (Incisivi, I), één hoektand (Caninus, C) en 4 premolaren ofwel knipkiezen (Premolaren, P). In de bovenkaak zijn er bovendien twee, in de onderkaak 3 molaren of knobbelkiezen (Molaren, M). De grote P4 in de bovenkaak en de M1 in de onderkaak worden de scheurkiezen genoemd.
 
Het melkgebit van honden bevat 28 tanden. De P1 en de molaren hebben geen melktandvoorganger. De melktanden worden in tandformules meestal met een kleine letter aangeduid, de tandformule is als volgt:
 
De tandwisseling zal vanaf de vierde maand plaatsvinden. Tijdens de tandwisseling kan bij de pup, net als bij kinderen, tandpijn ontstaan. Pups zullen in deze periode daarom vaak op allerlei dingen knagen.

 

Oren
 gespiste oren.png
Spitse oren
 Hangoor_hond.png
Hangoren


Het gehoor is bij de hond sterk ontwikkeld. Hij kan hogere frequenties waarnemen dan de mens. Het bereik ligt bij een optimaal gehoor:
•    Mens ~ 20 - 20.000 Hz, maximale gevoeligheid tussen 1000 en 4000 Hz.
•    Hond ~ 15 - 50.000 Hz (sommige bronnen spreken zelfs van 100.000 Hz), maximale gevoeligheid rond 8000 Hz. Honden zijn verder in staat over een afstand van 25 meter frequenties rond de 1 à 2 Hz te horen.
De beweeglijke oorschelpen van de hond maken het mogelijk om een geluid driedimensionaal te lokaliseren; hij kan dat daarom veel beter dan de mens. Een hond kan de richting waaruit een geluid komt met een afwijking van 2% bepalen (bij de mens meer dan 15%). Bij de beweging van de hondenoren zijn niet minder dan 17 spieren betrokken.


Honden met hangoren hebben een iets zwakker vermogen om geluid te lokaliseren. De oren hebben echter naast hun fysieke functie ook een belangrijke taak bij de communicatie met andere honden, en met de mens. Ook op dit punt zijn honden met hangoren dus enigszins in het nadeel.


Ogen
Vroeger werd aangenomen, dat honden enkel grijstinten of 'zwart-wit' konden zien. Uit nader onderzoek is echter gebleken dat honden wel degelijk kleuren kunnen zien, maar wel anders dan de mens.
Het oog van de hond bevat, zoals bij alle zoogdieren twee typen receptoren. De staafjes zijn voor de waarneming van grijstinten verantwoordelijk, de kegeltjes voor het zien van kleuren. In het oog zijn meer staafjes dan kegeltjes, en staafjes hebben minder licht nodig om een signaal aan de hersenen te geven.  De kegeltjes zorgen voor het kleurenzien indien er genoeg licht aanwezig is.
In het oog van honden is, zoals bij de meeste zoogdieren, een speciale anatomische structuur (Tapetum lucidum) aanwezig, die invallend licht terugkaatst en zo het bestaande licht versterkt.  Dit verklaart, waarom honden in de schemering veel beter kunnen zien dan mensen, bij wie deze structuur afwezig is.

Diagram ogen hond
Het oog van de hond heeft twee verschillende types kegeltjes, die op groen of op blauw licht reageren, in tegenstelling tot de mens, die over drie verschillende types beschikt, die op rood, groen en blauw licht reageren. Een hond ziet geen rood en ervaart rode dingen als (donker)groen. Een rode bal in het gras is voor een hond dus lastig te zien.
Een ander verschil is dat het hondenoog in het bereik rond 430 nanometer (zie tekening) de grootste gevoeligheid vertoont. Bij de mens is dit rond 530 nanometer. De scherpte van het beeld is waarschijnlijk kleiner dan bij de mens en meer op beweging gericht. Stilstaande dingen worden door de hersenen onderdrukt en zijn door de hond minder goed waar te nemen.
Het gezichtsveld van de hond is met circa 240 graden duidelijk groter dan dat van de mens, mede door de zijdelingse inplanting van de ogen op de schedel. Het bereik waarin een hond driedimensionaal kan zien is met 120 graden ongeveer even groot als dat van de mens.

 

Neus


260px-Dog_nose_macro_close_up.JPG

De hondenneus is altijd vochtig, onbehaard en heeft grote neusgaten.
De reukzin van honden is veel beter ontwikkeld dan bij de mens. In de eerste plaats komt dit door het grotere aantal reukcellen. Globaal geldt dat hoe langer de snuit is, des te beter het reukvermogen. Tussen de verschillende hondenrassen bestaan dan ook aanzienlijke verschillen op dit punt. De mens heeft ongeveer 10 cm² reukepitheel, de hond daarentegen gemiddeld 100 cm², maar dat varieert tussen 30 cm² bij een Franse buldog en 169 cm² bij een Duitse herder[15]. Beroemd is de bloedhond om zijn vermogen om sporen te volgen.


De kwaliteit van de reukzin wordt echter ook door andere factoren bepaald, want metingen hebben aangetoond dat het reukvermogen van een hond rond één miljoen keer beter is dan dat van de mens. Daarbij speelt dat honden met korte inspiraties rond 300 keer per minuut kunnen ademen, zodat er steeds nieuwe aanvoer van verse lucht is met een grotere turbulentie, waardoor geurstoffen gemakkelijker met het reukepitheel in contact kunnen komen.


In de hersenen worden de binnenkomende signalen verwerkt. Het is aangetoond, dat honden 'stereo' kunnen ruiken. De hond neemt dus waar of een geur van rechts of van links komt. Op deze manier kan hij de richting van een geurspoor beoordelen. Belangrijk bij de richtingsgevoeligheid is de natte neus met daarin koudereceptoren die de afkoeling van het gedeelte waar de lucht langs stroomt signaleren, waar een luchtstroom en dus een geur vandaan komt. De reukhersenen[16] zijn in vergelijking met de mens ook veel groter[17][18]. Bij de hond nemen ze tien procent van de hersenen in beslag tegen één procent bij de mens. Honden kunnen bepaalde geuren ook via het Orgaan van Jacobson waarnemen.
Brachycefale honden kunnen door onder meer de anatomische bouw van hun schedel en ademhalingswegen moeilijkheden bij de ademhaling hebben.


Voeding
De huidige gezelschapshond is van nature vleeseter, met een spijsverteringsstelsel dat bijna identiek is aan dat van wilde honden en wolven. De meeste honden eten echter geregeld ook wel plantaardig voedsel.
Zoals in de humane gemeenschap vormt obesitas in de hondenpopulaties een ernstig gezondheidsprobleem. Dit is deels te verklaren door een te hoge energieopname en deels door een afname van activiteit.
De meeste commercieel beschikbare voeders zijn optimaal afgestemd op de voedingsbehoefte van honden. Aanvullingen zijn dan ook niet nodig en hebben vaak een negatief effect. Zo kan de toevoeging van calcium tot blaasstenen en botafwijkingen leiden. Hoewel de meeste honden commerciële voeders zoals kant-en-klare brokken of blikvoer krijgen, zijn er steeds meer mensen die overgaan op "rauw voer" of "BARF". De basis bestaat uit rauw vlees en botten.

Er zitten wel grote verschillen in kwaliteit tussen de verschillende merken hondenvoer; zeker de goedkopere supermarktmerken bevatten vaak relatief veel smaak- en geurstoffen en granen; terwijl de echte premium merken duurder zijn maar gezonder voor de hond.   voedingsschema biofood


De voedingsbehoefte van honden varieert niet enkel met de activiteit, maar ook met het ras, de leeftijd en de omgevingstemperatuur. Men kan stellen, dat de behoefte voor onderhoud van een dier bij normale activiteit rond de 500 kJ per kilogram metabool gewicht per dag ligt. Dit kan oplopen tot 4200 kJ per kilogram metabool gewicht per dag bij zeer actieve dieren, zoals sleehonden.
 
Voortplanting
Puberteit
De puberteit van reuen begint gemiddeld op een leeftijd van 6 maanden en is meestal op een leeftijd van 12 maanden afgesloten. Een teef zal haar eerste loopsheid op een leeftijd van 6 tot 9 maanden vertonen. Dit is echter aan een sterkere variatie onderworpen en kan bij grote rassen duren tot een leeftijd van zelfs 2 jaar[24].
Cyclus
Teven zijn in het wild mono-oestrische dieren: zij worden maar één keer per jaar loops. Bij sommige van de gedomesticeerde rassen is dit behouden gebleven. Vooral rassen zoals de saarlooswolfhond, waar recentelijk wolvenbloed is ingefokt vertonen deze eigenschap. De resterende gedomesticeerde honden zijn 2 - 3 keer per jaar loops. Tussen de verschillende loopsheden liggen gemiddeld 7 maanden, maar het tijdsinterval is per hond aan grote variaties onderworpen.
De loopsheid wordt in twee fasen opgedeeld, die elkaar opvolgen. In de eerste fase (pro-oestrus) zal de vulva van de teef opzwellen en zal de teef een bloederige uitvloei vertonen. De afgegeven feromonen trekken reuen aan, maar de teef laat zich in dit stadium nog niet dekken. Deze fase duurt gemiddeld negen dagen tot maximaal 17 dagen. In een tweede fase neemt de zwelling van de vulva iets af en wordt de uitvloei minder. De kleur verandert van rood naar geelbruinachtig. De teef trekt nu naast reuen ook andere teven aan. De teef accepteert nu de reu en een dekking kan plaatsvinden. Ook deze fase duurt gemiddeld 9 dagen (varieert tot 21 dagen). Tijdens de tweede fase (oestrus) zal de eisprong plaatshebben.
Als bevruchting heeft plaatsgevonden, wordt deze gevolgd door een dracht, zie Dracht en geboorte. De dracht duurt ongeveer 64 dagen.
Als er geen bevruchting heeft plaatsgevonden, wordt de loopsheid van de teef gevolgd door een derde fase, de metoestrus. Daarna komt een fase van seksuele inactiviteit, de anoestrus die sterk uiteen kan lopen maar gemiddeld 4 maanden duurt. De anoestrus wordt opnieuw gevolgd door een loopsheid.

 

Dekking
Waar mogelijk is het aan te raden een teef niet direct tijdens de eerste loopsheid te laten dekken maar te wachten tot een leeftijd van 2 jaar, ongeveer de derde loopsheid.


Sommige hondenrassen hebben door bepaalde kenmerken moeilijkheden met paren. Mannelijke Franse bulldogs kunnen bijvoorbeeld niet een teef beklimmen, zodat dan moet worden gefokt door middel van kunstmatige inseminatie. Ook kunnen door de grootteverschillen bepaalde rassen niet onderling paren (bijvoorbeeld een jack russell en een sint-bernard).

 

Dracht en geboorte
Na een gelukte dekking zal de teef drachtig worden. Gemiddeld duurt een dracht bij honden ongeveer 64 dagen, maar bij een bouvier kan dit wel 85 dagen zijn. Wanneer de teef een groot nest draagt kan de geboorte enkele dagen eerder plaatsvinden, maar bij een kleine worp kan de geboorte enkele dagen later plaatsvinden. De puppy's zijn de eerste tien dagen nog blind. De teef zal haar puppy's ongeveer drie weken lang zogen. Daarna kunnen de puppy's overgaan op puppyvoeding, en na vijf tot zeven weken zijn ze volledig gespeend.


Levensverwachting
Een hond kan met goede verzorging 15 jaar oud worden. Rashonden worden vaak gemiddeld iets minder oud dan bastaards. Ook zeer grote rassen leven gemiddeld wat korter.


Gevolgen van inteelt
De verschillende rassen van honden zijn in het verleden door strenge selectie ontstaan. Fenotypische kenmerken, zoals bijvoorbeeld vachtkleur, zijn bij honden vaak op recessieve genen gecodeerd. Om een stabiele vachtkleur van een ras te verkrijgen, was het dus nodig nauw verwante honden met elkaar te kruisen. Dit heeft de kans op genetisch overgedragen ziektes verhoogd; honden die hieraan lijden moeten uit de fokkerij geweerd worden, maar dit gebeurde niet altijd, zodat hun genetische schade zich kon verspreiden.
Tegenwoordig tracht men genetische ziekten te beperken door gericht te fokken en door aangetaste dieren uit de fokkerij te weren, maar bij sommige ziekten is dat moeilijk. Voor bepaalde rassen is het verplicht fokdieren op genetische ziekten te laten testen. Een voorbeeld hiervan is heupdysplasie. Ook stamboomonderzoek en berekening van inteeltfactoren worden tegenwoordig gebruikt om het risico op overdracht van genetische ziekten zo laag mogelijk te houden.


Communicatie van honden
schooiende hond.jpg
 
Een schooiende hond vertoont een typische lichaamstaal.
chihuahua.jpg
 
Een boze hond (hier een chihuahua) laat zijn tanden zien en gromt.

 

Lichaamstaal
Honden hebben een eigen lichaamstaal en gebruiken deze zowel voor communicatie met andere honden als met de mens. Bij een confrontatie met andere dieren kan de hond op verschillende manieren reageren, zoals nieuwsgierigheid, angst of agressiviteit.


Communicatie met de mens
De communicatie met honden is vrij universeel. Iedereen heeft zo zijn eigen manier van communiceren met honden, maar zo ook honden met mensen.
Taalgebruik
De mens past meestal zijn of haar taalgebruik aan, als hij of zij met een hond praat. Dit kan in geringe mate zijn of juist een algehele aanpassing aan de grammatica en uitspraak. De meeste mensen communiceren met een hond in hun eigen taal, uit onderzoek is ook gebleken dat taal geen invloed heeft op een hond. Honden luisteren slechts naar tonen zoals aa, ee, oe, oo, ie enzovoorts, als men "zit, af, poot" zegt hoort de hond hoogstwaarschijnlijk "ì, à, oo". Wanneer een taal afwijkt van de taal waarin de hond commando's heeft geleerd, kan hierdoor verwarring ontstaan. Dit komt echter niet vaak voor, aangezien de meeste mensen ook lichaamstaal gebruiken. Hierdoor kan een mens vaak moeiteloos communiceren. Het taalniveau dat gebruikt wordt om met honden te communiceren is vaak gelijk aan het niveau van kinderen of zuigelingen. Een voorbeeld van typisch hondentaalgebruik is bijvoorbeeld:
•    Hammazit - zit
•    Gattemvat - pak de bal/stok
•    Waa's 'e bal - waar is de bal?


Mensen ontwikkelen vaak hun eigen trucjes om ervoor te zorgen dat honden beter luisteren, gebaseerd op een geconditioneerde reflex.


Blaffen en grommen
Honden communiceren met mensen via blaffen en grommen. Grommen komt in het wild ook voor bij wilde dieren vooral bij hondachtigen zoals wolven en bij vossen. Dit systeem is bedoeld om zichzelf te beschermen tegen (mogelijke) gevaren en situaties die dreigend overkomen. Uit recentelijk onderzoek is gebleken dat honden het systeem van blaffen waarschijnlijk hebben ontwikkeld om zo met de mens te kunnen communiceren. De wolf, waarvan de hond afstamt, blaft niet. Wolven huilen en grommen alleen. Uit dit onderzoek is ook gebleken dat mensen dit systeem meestal ook begrijpen. Er zijn verschillende blaffen voor iedere soort situatie. Zo heeft de hond een blaf voor als zijn of haar baas weer thuis komt; vrolijk dus. Een blaf voor als de hond aan het spelen is, als er iemand inbreekt of als hij iemand echt aanvalt.


Opvoeding
Honden en katten reageren vaak agressief op elkaar maar kunnen aan elkaar wennen, hier een Engelse cockerspaniël met een kat.
Omdat er zoveel verschillende hondenrassen bestaan, is er geen echte algemene opvoeding voor iedere hond. Wel zijn er algemene regels die altijd in acht moeten worden genomen.
•    Het is sterk aan te raden om met de puppy vanaf de leeftijd van 8 weken naar een hondenschool te gaan. Ook als er een oudere hond in huis genomen wordt die nog veel bij te leren heeft, kan de hondenschool de opvoeding sterk verbeteren.
•    Bij de kennismaking met andere huisdieren mag niets geforceerd worden. Breng de nieuwe huisgenoot bij de andere, geef hen even de tijd om elkaar te besnuffelen, maar grijp pas in zodra duidelijk wordt dat het niet klikt. Men kan dan eventueel de dieren een tijdje apart zetten en het daarna opnieuw proberen.
•    Wanneer men een hond op straat wil aaien, vraag dan eerst toestemming aan de baas. Ga dan niet met de vlakke hand rechtstreeks naar het hoofd. Kom van onder de kin van de hond met de rug van de hand naar boven gericht, laat de hond even aan de hand ruiken en aai dan pas de hond. Wanneer men direct met de hand over de ogen van de hond zwaait, is er kans dat de hond zich bedreigd gaat voelen, met mogelijke gevolgen van dien.
•    Zorg ervoor dat de hond de basis-bevelen kent: zit, lig, kom en blijf. Zo wordt bereikt dat de hond in alle mogelijke situaties geen bedreiging vormt voor wie dan ook, en dat er zich ook voor hem geen bedreiging kan voordoen.


Reizen binnen de Europese Unie
Op 1 oktober 2004 werd een Europese verordening (998/2003/EG en 592/2004/EG) van kracht die het niet commercieel vervoer van dieren binnen de EU regelt, waaronder het reizen met honden, katten en fretten. Elke hond dient te beschikken over een paspoort dat in de lidstaten uniform werd ingevoerd. In dit paspoort wordt de hond geïdentificeerd door middel van een microchip of een tatoeage. Tatoeages zijn na 2 juli 2011 niet meer geldig als identificatiemiddel. In het paspoort worden vaccinaties tegen hondsdolheid vermeld, die verplicht zijn om het dier te vervoeren. Voor reizen naar Zweden, Finland, Ierland, het Verenigd Koninkrijk en Malta gelden speciale regels.


De hond in de cultuur
In de westerse samenleving is de hond in de beeldende kunst vooral een symbool van trouw en opoffering, maar negatieve betekenissen komen nog voor. Iemand uitschelden voor hond kan als zeer beledigend worden ervaren en andere voorbeelden zijn zegswijzen als luie hond, schurftige hond en vuile hond. Ook het woord teef, een vrouwelijke hond, wordt gebruikt als scheldwoord (Engels: bitch). De hond wordt soms als agressief en bloeddorstig gezien. Voor moslims is de hond onrein (haram). De religieuze spijswetten verbieden joden honden te eten (niet koosjer).


Media
Omdat honden het gemoed aanspreken komen ze veelvuldig voor in diverse media. Enkele, om uiteenlopende redenen, bekende honden.
Bekende honden
•    Apollo - Dobermann uit de serie Magnum, P.I.;
•    Barney - de hond van de voormalige Amerikaanse president George W. Bush;
•    Barry - een Sint-Bernard die als bergreddingshond meer dan veertig mensen redde; in Parijs staat een monument voor hem;
•    Boris - hond die voorzitter was van een politieke partij en directeur van een theatergezelschap;
•    Buck - een briard die optrad in film, toneel en film, vooral bekend van Married... with Children;
•    Benji - (echte naam Higgins), hoofdrolspeler uit de gelijknamige speelfilm;
•    Blondi - Adolf Hitlers Duitse Herder;
•    Clipper - de Duitse Herder van John F. Kennedy;
•    Diamond - de favoriete hond van Isaac Newton vernietigde bij een ongeluk twintig jaar werk;
•    Daddy - De hond van Cesar Millan van het prograama "dog whisperer";
•    Dżok - hond die een jaar lang op straat in Krakau op zijn overleden baasje bleef wachten. Aldaar is een standbeeld van hem geplaatst;
•    Eddie - een Jackrussellterriër uit de televisieserie Frasier, in de eerste acht seizoenen gespeeld door Moose;
•    Greyfriars Bobby - de trouwe hond Bobby die veertien jaar het graf van zijn baas bleef bezoeken;
•    De Griekse relhond
•    Guinefort van Bourgondië - deze dertiende-eeuwse windhond uit Bourgondië werd als heilige vereerd;
•    Laika - Russisch hondje dat de Spoetnik 2 bemande en zo de eerste ruimtehond was, en tevens de eerste hond die in de ruimte omkwam. Tot op heden is dit teefje veruit het bekendste ruimtedier;
•    Lara - uit Bassie en Adriaan;
•    Lassie - een Collie (langharige Schotse herdershond) uit de gelijknamige televisieserie;
•    Loulou Welsh terriër die in de sitcom De Familie Backeljau de rollen van de reu Blacky en zijn vriendin Queeny vertolkte;
•    Moose, zie Eddie;
•    Hond van Pavlov - meerdere honden die in de experimenten van Pavlov begonnen te kwijlen bij het horen van een bel en zo de grondslag legden voor de klassieke conditionering;
•    Pickles - de hond, die kort voor het WK van 1966 de gestolen wereldbeker weer terug vond;
•    Pompey - de mopshond die het leven van Willem van Oranje gered zou hebben door zijn slapende baas in het gezicht te springen toen overvallers naderbij slopen;
•    Rex - uit de serie Commissaris Rex;
•    Ricky - een Nederlandse hond die in de in de Tweede Wereldoorlog mijnen opspoorde en is onderscheiden met de Dickin Medal;
•    Rin Tin Tin - naam voor verschillende Duitse herders in films;
•    Tinkerbell - de hond van Paris Hilton, genoemd naar een elfje uit de Peter Pan-verhalen;
•    Zeus - Dobermann uit de serie Magnum, P.I..


Fictieve honden
•    Bobbie - het hondje van Kuifje;
•    Brian Griffin - Pratende hond uit de serie Family Guy;
•    Bul Super, zie Joost;
•    Commissaris Bulle Bas, zie Joost;
•    Cujo - de hond uit een boek van Stephen King en de gelijknamige film;
•    Doodles - de hond bij de Tweenies
•    Dukey- de genetisch gemanipuleerde pratende hond van Johnny Test
•    Hiep Hieper, zie Joost
•    Joost - Uit de verhalen van Marten Toonder. De bediende van heer Bommel is een Golden retriever, Bul Super is een buldog, commissaris Bulle Bas is een waakhond. Verwant zijn: Hiep Hieper, een wolf en Joris Goedbloed, een vos.[26]
•    Idéfix - het hondje van Obelix uit de Asterix-strips
•    Kerberos of Cerberus - de hellehond uit de Griekse mythologie
•    Krypto - Supermans hond
•    Lotje - uit de strip Jan, Jans en de kinderen
•    Lucky - en 100 anderen uit 101 Dalmatiërs
•    Milo - uit de film The Mask;
•    Odie - uit de Garfield-strips
•    Old Yeller - uit het boek van Fred Gipson
•    Pekkie - de zwarte Poedel van Filiberke uit de stripreeks Jommeke
•    Pluto - uit de strips en cartoonreeksen van Walt Disney
•    Pompey - de Mopshond van Willem van Oranje
•    Rataplan - uit de strip Lucky Luke
•    Samson - uit de Vlaamse kindertelevisieserie Samson en Gert
•    Scooby-Doo - de Duitse dog uit de cartoonreeks en de gelijknamige film
•    Snoopy - van de strip Peanuts
•    Takkie - de hond van Jip en Janneke
•    Toto - uit De tovenaar van Oz
•    Tobias - uit Suske en Wiske


Top-tien van hondenrassen in België
(gerangschikt volgens het aantal geboorten in 2005)
1.    Duitse herder: 1.878
2.    Mechelse herder: 1.682
3.    Golden retriever: 898
4.    Vlaamse koehond: 881
5.    Chihuahua: 853
6.    Labrador retriever: 841
7.    Berner sennenhond: 822
8.    Bordercollie: 773
9.    Rottweiler: 690
10.    Duitse dog: 670


Top-tien van hondenrassen in Nederland
(gerangschikt volgens het aantal stamboek ingeschreven honden in 2007)
1.    Labrador retriever: 4.053
2.    Duitse herdershond: 3.653
3.    Golden retriever: 2.227
4.    Berner sennenhond: 1.698
5.    Staffordshire-bulterriër: 1.344
6.    Boxer: 1.280
7.    Cavalier King Charles-spaniël: 1.221
8.    Engelse Bulldog: 1.176
9.    Dashond (Ruwhaar): 935
10.    Engelse cockerspaniël: 921

 

(Bron Wikipedia)

Nieuw CPM

CPM . . . . Combinatie van hoogwaardige Calcium, Fosfor en Magnesium. CPM is een uitgekiende samenstelling van hoogwaardige grondstoffen waaronder magnesium, calcium en fosfor.

Lees verder >


Beute producten

Tientallen jaren ervaring in de duivensport, constante innovatie en een zoektocht naar de allerbeste kwaliteit liggen aan de basis van het succes van de Beute producten. Vele liefhebbers gingen u voor en hebben er grote successen mee geboekt.

De producten vind u in onze webwinkel

Lees verder >


Wonder pigeon

Wonder Pigeon is niet zo maar ‘een aanvullend diervoeder’ voor duiven. Het verandert ingrijpend de manier waarop duivenliefhebbers de gezondheid van hun kolonie op peil houden en overtuigt hen snel dat ‘praktisch en efficiënt’ tegelijkertijd ook mogelijk is.

Lees verder >


Nieuw

Regelmatig voegen we nieuwe producten toe aan de webwinkel!

Lees verder >


Nutri Powder

Nieuw is Nutri Powder van Natural.

Deze eiwitten verhogen de prestaties van de duiven

 

Lees verder >


Backs producten

Nu ook Backs producten!

backs logo.jpg

Lees verder >


Belga Balance Program

Een volledig uitgebalanceerd nutritioneel voedingssupplement dat uw duiven in topconditie houdt!

0verzicht_balance_program.jpg

 

Lees verder >


natuurfoto's

Nieuwe site in de lucht met prachtige natuurfotografie

Lees verder >


STAMOX ® Duiven

STAMOX ® Duiven - Snelheid en uithoudingsvermogen

Bent u op zoek naar een natuurlijke manier om uw duiven sneller thuis te krijgen?

Lees verder >


Actieprijs voor Allicine

Tijdelijke actie voor Allicine (Bio-Allicine, knoflookextract)

Lees verder >